Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti Tarihi

Osmanlı Devleti Nedemek ?

Merhabalar, Yaz Sohbet Ailesi sizlerle bugün Osmanlı devleti nedemek ? Tarihi nedir, Sizlere kısaca özetlemeye çalıştık tarihini öğrenmek ısteyen 5 dakika göz atıp okuyabilir, Emeğe saygı lütfen yorumları eksık etmeyelım keyıflı dakıkalar.. 🙂

Osmanlı devleti; Osmanlıca’da adı “Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye” olan 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devletinin adıdır. 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğudur.

Osmanlı devletinin toprakları bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ile Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da geniş bir alana yayılmıştır.

Osmanlı Devleti Nedemek

Osmanlı devletini kuran kimdir?

Osmanlı devletini kuran Osmanlı Hanedanının atası olan Osman Gazi’dir. Osman Gazi Oğuzların Kayı boyundandır.

Osmanlı devletine başkentlik yapmış iller

1. Söğüt

2. Bursa

3. Edirne

4. Konstantiniyye (İstanbul)

Osmanlı devletinde konuşulan resmi dil

Osmanlı devletinde konuşulan resmi dil Osmanlı Türkçesi’dir.

Osmanlı devletinde konuşulan diğer diller

1. Türkçe

2. Farsça

3. Arapça

4. Kürtçe

5. Yunanca

6. Arnavutça

7. Ermenice

Osmanlı devletinin yönetim biçimi

Osmanlı devletinde 1299–1876, 1878–1908, 1918–1922 yıllarında devletin yönetim biçimi Monarşi’dir. 1876–1878, 1908–1918 yıllarında ise Meşruti monarşi’dir.

Osmanlı Devleti Tarihi

Osmanlı devletinin son sultanı kimdir?

Osmanlı devletinin son sultanı 4 yıl hüküm sürmüğ VI. Mehmed Vahideddin’dir.

Osmanlı devletindeki para birimleri

1. Akçe

2. Kuruş

3. Lira

4. Sultani

Vezir-i Azam (Sadrazam)

Padişahtan sonraki en yetkili devlet adamıdır. Padişahın mührünü taşırdı.

Vezir

Sadrazamdan sonraki en yetkili kişidir. Sadrazamın verdiği görevleri yapardı.

Kazasker

Anadolu ve Rumeli’de olmak üzere iki ayrı kazasker bulunurdu. Adalet işlerine bakardı. Ayrıca kadı ve müderrislerin atamasını ya da görevden alma işini yapardı. Bugünkü yargı görevini yaparlardı.

Defterdar

Anadolu ve Rumeli’de iki ayrı defterdar vardı. Rumeli’deki baş defterdardı. Maliye işlerini yapardı. Bugünkü Maliye bakanlığı görevini yürütürdü.

Nişancı

Tapu, kadastro, fethedilen yerleri gelirlerine göre deftere kaydetmek işlerini yürütürdü.

Şeyhülislam

Devlet’te iken verilen kararların İslam’a uygun olup olmadığına karar verir, bu karara fetva denirdi. Sadrazamla eşit rütbedeydi. Şeyhülislam, divan asli üyesi değildi, gerekli görülen konularda çağrılır ve fikri alınırdı.

Kaptan-ı derya

Donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumludur. İstanbul’dayken Divan toplantılarına katılırdı. Kaptan-ı Derya da asli üye değildi, gerekli görülen konularda çağrılır ve fikri sorulurdu.

Osmanlı devletinde dini inanç

Osmanlı Devleti’nde İslamiyet baskın din olmakla birlikte, İslam inancında “semavi dinler” olarak kabul edilen Musevilik ve Hıristiyanlık dinlerinin mensupları, millet sistemi sayesinde o dönemde batı ülkelerinde azınlık dinlerine gösterilen hoşgörünün üzerinde bir rahatlık içinde yaşamayı sürdürdüler. Hristiyanlığın Ortodoks ve Gregoryen kiliseleri millet sistemi içinde meşru bir şekilde örgütlenmiş durumdaydı. Bu inançlara mensup kişiler, kendi dini kurallarına göre yargılanırdı.

Osmanlı devletinde mimari

Erken dönem mimarisinde, yapılar ağırlıklı olarak İznik, Bursa ve Edirne şehirlerinde yer aldı. Yapılar daha çok Bizans mimarisi ve Selçuklu mimarisi etkilerini taşısa da, bu dönemde bir sonraki döneme dayanak oluşturacak fikirlerin ilk uygulamaları gerçekleşti. Bu uygulamalardan birisi, yapılarda kubbe kullanılması pratiğidir.

İstanbul’un Fethi’den itibaren, mimari eserler İstanbul’da yoğunlaşmaya başladı. Bu dönemde daha çok yüksek ve görkemli yapılar inşa edildi. Bu yapılar daha çok dini yapılar ve kamu binalarıydı.

Lale Devri’yle beraber, batılılaşmanın etkisiyle batılı tarzda binalar yapılmaya başlandı. Bu dönemde Boğaz kıyısına köşk yapma modası ortaya çıktı.

Osmanlı devletinden kurulmadan önceki devletler

1. Anadolu Selçuklu devleti

2. Doğu Roma İmparatorluğu

3. Trabzon Rum İmparatorluğu

4. Mora Despotluğu

5. Epir despotluğu

6. Adalar Dükalığı

7. Anadolu Beylikleri

8. İkinci Bulgar Devleti

9. Sırp despotluğu

10. Memluk Sultanlığı

11. Macaristan Krallığı

12. Cezayir ve Tunus

Osmanlı devleti yıkıldıktan sonraki devletler

1. Türkiye Cumhuriyeti

2. Yunanistan Krallığı

3. Mısır Sultanlığı

4. Bosna-Hersek

5. Sırbistan Krallığı

6. Arnavutluk Geçici Hükümeti

7. Romanya Krallığı

8. Bulgaristan Krallığı

9. Kıbrıs

10. Irak Mandası

11. Filistin Mandası

12. Fransız Cezayiri

13. Fransız Tunusu

14. Fransız Suriyesi

15. İtalyan Kuzey Afrikası

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumanı tavsiye ederim.

1.757

6

BENZER KONULAR

YORUMLARYorumlar (6 Yorum)

Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.